PKN
Gereformeerde Kerk Aarlanderveen
 
Kerkdiensten Kerkdiensten
Jaarlijks worden er ongeveer 60 kerkdiensten gehouden waarvan vijf gezamenlijk met de Hervormde gemeente. De gezamenlijke diensten zijn: drie jeugddiensten (februari, mei en november), een gezinsdienst (maart), en een schoolkerkdienst (oktober).
 
Kindernevendienst Kindernevendienst
Elke zondagmorgen is er tijdens de preek voor kinderen vanaf 4 jaar gelegenheid de kindernevendienst te bezoeken. De leiding van de kindernevendienst vergadert één keer per jaar.
 
Voorbereiding gezamenlijke diensten Voorbereiding gezamenlijke diensten
De vijf gezamenlijke diensten worden voorbereid door daarvoor ingestelde commissies, die bestaan uit leden van de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk. Bij de schoolkerkdienst zijn ook de Katholieke kerk en (uiteraard) basisschool De Viergang betrokken.
 
Oppasdienst Oppasdienst
Elke zondag is er voor gemeenteleden en gasten gelegenheid hun jonge kinderen tijdens de dienst onder te brengen in de Jeugdhaven. De oppas wordt verzorgd door de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk. Met name bij gezamenlijke diensten wordt hiervan gebruik gemaakt.
 
Ontmoeting met koffiedrinken Ontmoeting met koffiedrinken
Elke eerste zondag van de oneven maanden is er na de dienst voor gemeenteleden gelegenheid om elkaar, onder het drinken van een kopje koffie of thee, te ontmoeten in de zaal achter de kerk.
 
Inzameling voedselbank Inzameling voedselbank
Sinds enkele jaren houden we rond de dankdag voor gewas en arbeid (begin november) een inzameling voor de Alphense voedselbank. Gemeenteleden kunnen hun dankbaarheid voor Gods goede gaven omzetten in daden, door voedingsmiddelen, artikelen voor persoonlijke verzorging e.d. te delen met mensen die het minder goed getroffen hebben.
 
Kerkenraadsvergaderingen Kerkenraadsvergaderingen
De kerkenraad vergadert elke maand, met uitzondering van juli en augustus.
 
Vergaderingen College van Kerkrentmeesters Vergaderingen College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters komt jaarlijks zo’n 8 keer in vergadering bijeen.
 
Overige bijeenkomsten Overige bijeenkomsten
In de veertigdagentijd (de weken voor Pasen) kan er in de zaal achter de kerk een speciale bijeenkomst plaatsvinden voor gemeenteleden en andere belangstellenden. Op eerste pinksterdag, voorafgaande aan de kerkdienst, is er voor gemeenteleden een pinksterontbijt.
 
Huisbezoeken en groothuisbezoek Huisbezoeken en groothuisbezoek
De ouderlingen brengen jaarlijks een huisbezoek aan gemeenteleden die daar prijs op stellen. In februari of maart is er in de zaal achter de kerk een groothuisbezoek voor gemeenteleden.
 
Gespreksgroep 20+ Gespreksgroep 20+
Voor de 20+ jongeren worden jaarlijks enkele gespreksavonden georganiseerd. De bijeenkomsten vinden meestal plaats op vrijdagavond.
 
Bijbelstudiegroep 50+ Bijbelstudiegroep 50+
De Bijbelstudiegroep komt in het kerkelijk seizoen (september-april) maandelijks op maandagavond bijeen in de zaal achter de kerk.   
 
Keukentafelgroep Keukentafelgroep
De keukentafelgroep komt in het kerkelijk seizoen (september-april) elke maand bijeen op dinsdag- of woensdagavond bij een van de deelnemers thuis. 
 
Gemeenteavond Gemeenteavond
In maart of april wordt de jaarlijkse gemeenteavond gehouden. 
 
Comité Meeleven Comité Meeleven
De dames van Comité Meeleven bezoeken elke twee maanden gemeenteleden vanaf 75 jaar, die daar prijs op stellen. Daarnaast worden zieken bezocht en wordt er aandacht besteed aan geboortes en jubilea. Het comité vergadert ca. 6 keer per jaar.
 
Jeugdclubs Jeugdclubs
De gemeente telt drie jeugdclubs waarvan de leiding bestaat uit leden van de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk. De clubmiddagen en -avonden worden elke twee weken gehouden. Aan het einde van het seizoen organiseert de clubleiding een uitje.
De club 12-15 komt jaarlijks 4 keer op vrijdagavond bijeen. In februari speelt de groep het landelijke competitiespel Sirkelslag. Verder is er bijvoorbeeld een filmavond of wordt er in het najaar geschaatst. 
 
Jeugdraad Jeugdraad
De Jeugdraad bestaat uit vertegenwoordigers van de clubs, zondagsschool, kindernevendienst en kerkenraden en vergadert in januari, mei en september over het jeugdwerk in de beide gemeenten.
 
Gelegenheidskoor Gelegenheidskoor
Het Gelegenheidskoor bestaat uit leden van de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk. Het koor oefent zo’n 25 keer per jaar in de zaal achter de kerk. Zij treden een aantal keer op in bijzondere diensten.
 
 

Gezamenlijke dienst met de Maranathakerk
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:30
meer details

Openlucht kerkdienst
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:30
De liturgie van deze dienst is online beschikbaar. meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09:30
meer details

 
Gereformeerde kerk Aarlanderveen
Bezoek- en postadres:
Dorpsstraat 107
2445 AL Aarlanderveen
Tel: 0172-571546

Kerkenraad:
scriba@gereformeerdekerkaarlanderveen.nl
 
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze website?
Neem dan a.u.b. contact op met de webredactie

Privacyverklaring
 
 
Gereformeerdekerkaarlanderveen.nl wordt gehost door Protestantsekerk.net, een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V. - Copyright 2014-2024 Gereformeerde Kerk Aarlanderveen