PKN
Gereformeerde Kerk Aarlanderveen
 
Kerkdiensten Kerkdiensten
Jaarlijks worden er ruim 60 kerkdiensten gehouden waarvan ca. 20 gezamenlijk met de Hervormde gemeente.
De gezamenlijke diensten zijn: zendingsdienst (februari), jeugddiensten (februari, juni en oktober), gezinsdiensten (maart en november), Pasen, Pinksteren, zomerdiensten (juli en augustus), start- en slotdienst (juni en september), en de Kerstnachtdienst (december).
 
Kindernevendienst Kindernevendienst
Elke zondagmorgen is er tijdens de preek voor kinderen vanaf 4 jaar gelegenheid de kindernevendienst te bezoeken. De leiding van de kindernevendienst vergadert een aantal keer per jaar.
 
Voorbereiding gezamenlijke diensten Voorbereiding gezamenlijke diensten
Gezamenlijke diensten, zoals gezins- en jeugddiensten, de start- en slotdienst en de Kerstnachtdienst worden voorbereid door daarvoor ingestelde commissies, die bestaan uit leden van de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk.  
 
Oppasdienst Oppasdienst
Elke zondag is er voor gemeenteleden en gasten gelegenheid hun jonge kinderen tijdens de dienst onder te brengen in de Jeugdhaven. De oppas wordt verzorgd door de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk. Met name bij gezamenlijke diensten wordt hiervan gebruik gemaakt.
 
Ontmoeting met koffiedrinken Ontmoeting met koffiedrinken
Elke eerste zondag van de oneven maanden is er na de dienst voor gemeenteleden gelegenheid om elkaar, onder het drinken van een kopje koffie of thee, te ontmoeten in de zaal achter de kerk. 
 
Kerkenraadsvergaderingen Kerkenraadsvergaderingen
De kerkenraad vergadert elke maand, met uitzondering van juli en augustus. 
 
Vergaderingen College van Kerkrentmeesters Vergaderingen College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters komt jaarlijks zo’n 8 keer in vergadering bijeen.
 
Overige bijeenkomsten Overige bijeenkomsten
Door kerkenraadsleden worden de classicale vergaderingen bezocht (februari, mei, september en november) en de bijeenkomsten van Sage (Samenwerking gemeenten) in Ter Aar.
In de veertigdagentijd (de weken voor Pasen) vindt er in de zaal achter de kerk een speciale bijeenkomst plaats voor gemeenteleden en andere belangstellenden. Op eerste pinksterdag, voorafgaande aan de kerkdienst, is er voor gemeenteleden een pinksterontbijt.
 
Huisbezoeken en groothuisbezoek Huisbezoeken en groothuisbezoek
De ouderlingen brengen jaarlijks een huisbezoek aan gemeenteleden die daar prijs op stellen. In februari of maart is er in de zaal achter de kerk een groothuisbezoek voor gemeenteleden. 
 
Catechisatie Catechisatie
Vanaf september tot aan Pasen wordt, elke twee weken, op woensdagavond van 19.30-20.30 uur, catechisatie gegeven in één van de zalen achter de kerk. 
 
Gespreksgroep 20+ Gespreksgroep 20+
Voor de 20+ jongeren worden jaarlijks enkele gespreksavonden georganiseerd. De bijeenkomsten vinden meestal plaats op vrijdagavond.
 
Bijbelstudiegroep 50+ Bijbelstudiegroep 50+
De Bijbelstudiegroep komt in het kerkelijk seizoen (september-april) maandelijks op maandagavond bijeen in de zaal achter de kerk.   
 
Keukentafelgroep Keukentafelgroep
De keukentafelgroep komt in het kerkelijk seizoen (september-april) elke maand bijeen op dinsdag- of woensdagavond bij een van de deelnemers thuis. 
 
Bijbelkring voor ouderen (gezamenlijk) Bijbelkring voor ouderen (gezamenlijk)
Deze bijeenkomsten voor leden van de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk vinden van september-april plaats in de consitoriekamer van de Hervormde kerk. 
 
Gesprekskring (gezamenlijk) Gesprekskring (gezamenlijk)
De Gesprekskring, bestaande uit leden van de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk, komt in het kerkelijk seizoen maandelijks bijeen in de consitoriekamer van de Hervormde kerk.
 
Gemeenteavond Gemeenteavond
In maart of april wordt de jaarlijkse gemeenteavond gehouden. 
 
Comité Meeleven Comité Meeleven
De dames van Comité Meeleven bezoeken elke twee maanden gemeenteleden vanaf 75 jaar, die daar prijs op stellen. Daarnaast worden zieken bezocht en wordt er aandacht besteed aan geboortes en jubilea. Het comité vergadert ca. 6 keer per jaar.
 
CJV Immanuël CJV Immanuël
De jeugdvereniging, voor jongeren vanaf 16 jaar, komt van september-juni elke twee weken, op zondagavond, bijeen op de zolder van het kerkgebouw. Tijdens de avonden wordt een (actueel) onderwerp behandeld. De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op de eerste of tweede zondagavond in januari. Elk jaar bezoekt een aantal jongeren de EO-jongerendag in het Gelredome in Arnhem.
In de week voorafgaande aan oudjaarsdag organiseren de jongeren de jaarlijkse oliebollenactie, waarvan de opbrengst bestemd is voor een goed doel.   
 
Jeugdclubs Jeugdclubs
De gemeente telt drie jeugdclubs waarvan de leiding bestaat uit leden van de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk. De clubmiddagen en -avonden worden elke twee weken gehouden. Aan het einde van het seizoen organiseert de clubleiding een uitje.
De club 12-15 komt jaarlijks 4 keer op vrijdagavond bijeen. In februari speelt de groep het landelijke competitiespel Sirkelslag. Verder is er bijvoorbeeld een filmavond of wordt er in het najaar geschaatst. 
 
Start- en slotactiviteit jeugdwerk Start- en slotactiviteit jeugdwerk
Aan het einde van het kerkelijk seizoen vindt de slotactiviteit van het jeugdwerk plaats. In september wordt het nieuwe kerkelijk seizoen geopend met een barbecue.
 
Jeugdraad Jeugdraad
De Jeugdraad bestaat uit vertegenwoordigers van de clubs, jeugdvereniging en kerkenraad en vergadert in januari, april en september over het jeugdwerk in de beide gemeenten.
 
Gelegenheidskoor Gelegenheidskoor
Het Gelegenheidskoor bestaat uit leden van de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk. Het koor oefent zo’n 25 keer per jaar in de zaal achter de kerk. Zij treden een aantal keer op in bijzondere diensten.
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 17-01-2021 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 24-01-2021 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 31-01-2021 om 10:00
meer details

 
Corona maatregelen
In verband met corona zijn onze diensten momenteel alleen online te volgen, via onze pagina op kerkomroep.nl (geluid) of via YouTube (beeld en geluid).
 
Gereformeerde kerk Aarlanderveen
Bezoek- en postadres:
Dorpsstraat 107
2445 AL Aarlanderveen
Tel: 0172-571546

Kerkenraad:
scriba@gereformeerdekerkaarlanderveen.nl
 
 
Twitter
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze website?
Neem dan a.u.b. contact op met de webredactie

Privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.